Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
31.03.2016
Sáng ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu, quán triệt Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình làm việc số 02-CTr/TU ngày 10/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 08/3/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên, công chức nắm được những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo chuyển biến mới trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới.

Sau hội nghị, căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương, các huyện, thị, thành ủy; đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ mình. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và triển khai quán triệt, thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 3842
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan