Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
13.12.2013
Sáng ngày 13-12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Ngô Quang Hưởng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị tập huấn là thủ trưởng cơ quan và cán bộ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Bí thư cấp ủy, chánh thanh tra các huyện, thị, thành phố và cán bộ theo dõi công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thuộc Văn phòng các huyện, thị, thành ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Nội dung bao gồm 5 nhiệm vụ của Ban Nội chính theo Quy định số 183, ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Về nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất trên lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; về nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy; về nhiệm vụ thẩm định của Ban Nội chính Tỉnh ủy; về tham mưu cho Tỉnh ủy công tác cán bộ; về nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao. Hướng dẫn về xây dựng báo cáo, quy chế phối hợp và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 838
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan