Tin nóng
30.09.2016
Sáng ngày 29/9/2016, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã tổ chức cuộc Họp (trực tuyến) đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2016. Ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.
Các đại biểu tham dự cuộc họp tại Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2016, theo đó tính đến ngày 25/9, giá trị khối lượng hoàn thành 2.607 tỷ đồng, đạt 49,93% kế hoạch; giải ngân 2.411 tỷ đồng, đạt 46,17% kế hoạch, giảm 5,79% so cùng kỳ năm 2015, trong đó một số sở, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân khá như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giồng Riềng, Kiên Hải, Gò Quao. Tuy nhiên, một số sở, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân còn thấp như: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải; thị xã Hà Tiên, huyện Giang Thành, huyện U Minh Thượng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn cho rằng mặc dù trong thời gian qua UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, đi đôi với tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn, tuy nhiên tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn còn chậm và đạt còn thấp so với kế hoạch, đồng tình với đánh giá về những hạn chế do Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nêu, đồng thời, nhấn mạnh một số nguyên nhân như: “Một số chủ đầu tư chưa chỉ đạo quyết liệt; vai trò tham mưu, năng lực của một số cán bộ Ban quản lý dự án còn yếu; năng lực của một số đơn vị tư vấn yếu và thiếu trách nhiệm dẫn đến công tác khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán - tổng dự toán còn sai sót, chưa phù hợp với quy định nên phải chỉnh sửa nhiều lần làm kéo dài thời gian thực hiện dự án; công tác đấu thầu còn hạn chế, việc xét chọn thầu chưa chặt chẽ nên có nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm dẫn đến phải cắt hợp đồng…”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ công tác xây dựng cơ bản những tháng cuối năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn, yêu cầu các chủ đầu tư:

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn số 919/UBND-KTTH ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/9/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016, chú trọng những nguồn vốn đạt còn thấp, đi đôi với quan tâm thực hiện dứt điểm các dự án có nguồn ít (nhỏ).

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác.

Phối hợp với các ngành và địa phương giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng đối với các dự án đường vào Khu du lịch Hang Tiền; đường quanh núi Hòn Đất; Nhà thi đấu đa năng tỉnh; xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận; Dự án hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Vàm Răng - Ba Hòn; Dự án Hồ chứa nước Bãi Nhà.

Củng cố kiện toàn các Ban quản lý nhằm nâng lên chất lượng hoạt động của Ban quản lý, gắn với bố trí cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó cần xây dựng kế hoạch, lập bảng tiến độ chi tiết thực hiện từng dự án theo từng giai đoạn để quản lý. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu thi công lập lại bảng tiến độ thực hiện từng dự án và cam kết đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

Gắn việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản với tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm nâng cao chất lượng các công trình./.

Huỳnh Bích

Số lần đọc: 2563
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan